Co je kerning?

08.09.2023

U některých fontů se může stát, že některá písmena u slova nemají dostatečnou mezeru a tzv. se "slepují". Kerning je způsob, kterým tyto dvě písmena "odlepíme" od sebe a tedy zvětšíme mezeru mezi těmito písmeny, aby se neslepovaly a mezera byla přirozená a lépe čitelná.

Vytvořte si webové stránky zdarma!