U našich služeb dbáme na dva základní principy etického kodexu. Prvním principem je spokojenost zákazníka a druhým je zpracovávání grafické práce na seriózních projektech, které neporušují zákony České republiky, nevykazují podvodné jednání a jsou apolitické. 

Spokojenost na straně zákazníka je pro nás stěžejní. Každý zákazník je u nás váženým klientem (pokud ale chcete, můžete nám klidně nabídnout tykání a rádi to přijmeme). Před závazným objednáním Vám nejdříve zcela nezávazně potvrdíme, zdali Vaši zakázku budeme moci přijmout a sdělíme Vám orientační cenu, která se poté může navýšit maximálně v rámci 10-20 % (pokud nejsou požadovány další požadavky nad rámec původní domluvy). Až následně nám můžete potvrdit, zdali s nabídkou souhlasíte a závazně objednávku potvrdit. Výslednou práci se snažíme zpracovat ke spokojenosti zákazníka. Jakmile pošleme první návrh, ptáme se, zdali je zákazník spokojen čí nikoli nebo zdali ano, ale přeje si ještě učinit korekce. Zákazník vždy vidí finální verzi před úhradou (posíláme s ochranným vodoznakem). Našim zákazníkům zcela důvěřujeme ale v případě, že charakteristika díla neumožňuje využití vodoznaku nebo má větší finanční hodnotu (je časově náročnější), může být vyžadována záloha a po dokončení a předání díla klient zbývající část vyrovná. Jakmile je zákazníkem faktura uhrazena, posíláme finální verzi bez ochranného vodoznaku k okamžitému použití. U dlouhodobějších klientů již ochranné vodoznaky před úhradou zcela vynecháváme.

Zpracovávání grafické práce na seriózních projektech znamená, že se nechceme, ačkoli nepřímo, podílet na projektech, které by mohly jevit známky nekalých praktik, dezinformací, porušování zákona nebo lidských práv a spojovat s nimi naše jméno. Na těchto projektech, u kterých by bylo na první pohled zřejmé, že se neslučují s naším etickým kodexem, se odmítáme podílet. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!